Follow @GTesarska
Systémové upozornenie
Hlavné informácie
Krátka video-prezentácia našich realizovaných montovaných rodinných domov.

Roku 2004 sa oficiálne zaregistrovala spoločnosť GONDA – PRVÁ TESÁRSKA, ktorá sa začala zaoberať predovšetkým realizáciou montovaných domov, krovov a od roku 2005 aj výstavbou murovaných stavieb.

Súčasné montované domy sú výsledkom najmodernejších výskumov v oblasti stavebníctva a ich prínos je markantný najmä z dvoch hľadísk. Prvé hľadisko je časové – montovaný dom sa postaví za mnohonásobne kratší čas, než dom murovaný. Druhé hľadisko je energeticko – ekologické. Montovaný dom ušetrí oproti tradičným stavebných technológiam 40 – 70 % energie.

Pre lepšiu predstavu o montovaných domoch si povieme niečo o ich technológii. Stavba rodinného domu je realizovaná z panelov, ktoré sú vyrábané vo výrobnej hale. Základnú nosnú konštrukciu tvorí drevená rámová konštrukcia, ktorá sa zhotovuje z opracovaného smrekového dreva, ktoré má maximálnu vlhkosť 12% a je ošetrené náterom proti plesni a hubám. Stavba je osadená na základovej doske alebo je podpivničená, podľa požiadaviek zákazníka. Spájanie panelov sa robí pomocou spojovacích prvkov, ktoré sú povrchovo upravované. Po zmontovaní panelov dochádza k realizácii konštrukcie krovu. Pri niektorých typoch domov môže byť krov dopravený na stavbu v paneloch. V priebehu krátkej doby - približne 7 dní - dochádza k zmontovaniu hrubej stavby, ktorá môže byť uzavretá a pripravená na realizáciu remeselných prác.

Konštrukcia rodinného domu je navrhnutá a riešená tak, aby sa dom správal ako energeticky nenáročný. Materiálová skladba rodinného domu je navrhnutá tak, aby sa dosiahli všetky požadované tepelné, protipožiarne, akustické a hygienické vlastnosti, dlhá životnosť, nízke požiadavky na údržbu a nízke náklady na prevádzku. Všetky zabudované, resp. použité materiály sú zdravotne nezávadné, o čom svedčia vydané certifikáty. Z požiarneho hľadiska konštrukcia spĺňa všetky požiarno-bezpečnostné predpisy a opatrenia. Realizácia stavieb pri individuálnej výstavbe sa vykonáva na základe schváleného projektu, katalógovej ponuky alebo podľa individuálnych požiadaviek zákazníka. Technické parametre stavby je možné meniť v závislosti od klimatických podmienok staveniska, resp. osobitých požiadaviek stavebníka.

Obvodová stena jepozdĺžnopriečna drevená impregnovaná konštrukcia obojstranne opláštená vodovzdornou drevoštiepkovou doskou vyplnená minerálnou vlnou o hrúbke 120 mm. Exteriér je ukončený zatepľovacím systémom o hrúbke 50 mm so silikónovou omietkou. Interiérová strana je obložená protipožiarnym sadrokartónom s následnou povrchovou úpravou.

Vnútorné priečky sú podobnej konštrukcie ako obvodové panely, obojstranne oplášťované sadrokartónom. Povrch je ukončený tapetou alebo disperzným náterom. Alternatívnym riešením je palubovkový obklad. Hrúbka jednotlivých priečok je 149 mm.

Konštrukcia stropu je vytvorená z veľkoplošných panelov. Stropný panel pozostáva z nosných impregnovaných drevených prvkov obojstranne opláštených konštrukčnou vodovzdornou drevoštiepkovou doskou. Panel je vyplnený minerálnou vlnou. Podhľadovú časť tvorí rošt zaklopený sadrokartónom.

Sklon strešnej konštrukcie je podľa architektonického riešenia. Sedlová konštrukcia, uteplená minerálnou vlnou, je staticky určená prevažne do IV. Snehovej a veternej oblasti, čo zodpovedá nadmorskej výške 600 - 700 m. V konštrukcii sú zabudované vikiere, strešné a štítové okná za účelom presvetlenia podkrovia.

Konštrukcia podláh je riešená ako plávajúca, zaliata samonivelačným poterom hrúbky 50 mm v prízemí a 45 mm v podkroví. V sanitárnych priestoroch, v kuchyni a zádverí je navrhnutá keramická dlažba, v garáži a na terase dlažba a v obytných priestoroch koberce kombinované s drevenou podlahou .

Steny kúpeľne a WC sa obkladajú do výšky 2 m, ale na žiadosť zákazníka je možnosť zmeny podľa želania.

Vonkajšie vchodové dvere sa dodávajú v typizované podľa výberu alebo zhotovené ako atypické. Je tu taktiež možná voľba materiálu -  napríklad plast alebo drevo. Interiérové dvere sú dyhované, celodrevené, plné alebo presklené, ktorých súčasťou je drevená montovaná zárubňa. Farebné prevedenie je volené zákazníkom.

Pre štandardné vyhotovenie sú osadené drevené alebo plastové okná s izolačným dvojsklom. Nadštandardné okná sú doplnené exteriérovými roletami, okenicami alebo žalúziami.

Drevené schody sú vybavené zábradlím. Celá konštrukcia je povrchovo upravená transparentným náterom.

Steny interiéru sú upravené maľbou, ktorej farbu určuje zákazník. Prípadné drevené obklady alebo priznané časti kovu sú ošetrené transparentným náterom. Fasádna omietka má farebný odtieň podľa výberu zo vzorkovníka omietok.

Konštrukcia krovu je prekrytá paropriepustnou fóliou. Pod betónovou krytinou sú uložené kontralaty s latením za účelom prevetrávania strešnej konštrukcie. Oplechovanie je pozinkovaným plechom, taktiež ako aj klampiarske výrobky. Nadštandardne sú použité materiály ako meď, titánpozinkovaný plech.

Ústredné vykurovanie je teplovodné s núteným obehom vykurovacieho média. Rozvod je ležatý, plastový. Panelové radiátory sú vybavené termoventilom. Tepelný zdroj je riešený podľa miestnych pomerov.

V štandardnom vybavení sanity je zariadenie WC, kúpeľňa a výtoková batéria do kuchyne pre drez, výtokové ventily pre automatickú pračku. Počet zariaďovacích zdravotechnických predmetov je uvedený na nákrese pôdorysu katalógových domov. Podľa požiadaviek zákazníka je možné vybavenie zdravotechniky rozšíriť.

Stavba je vybavená kompletnou elektroinštaláciou, ktorej súčasťou sú rozvody, zásuvkové okruhy, silnoprúd, zvonček, voľná flexibilná rúra pre televízny príjem a telefón. Súčasťou je elektrorozvádzač s príslušenstvom a bleskozvod. Dodávka je bez svietidiel s bielymi vypínačmi a zásuvkami.

Realizácia spodnej stavby s komínovým telesom, prípojky inžinierskych sietí sa vykonávajú podľa dohody medzi dodávateľom a zákazníkom. Dopravu prvkov a materiálu zabezpečuje dodávateľ stavby.

Montáž hrubej stavby je cca 7 dní a montáž na kľúč približne 6 týždňov.

Obsahom obchodnej zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom je termínový kalendár plnenia prác, kde sú presne stanovené jednotlivé termíny ukončenia prác. Splátkový kalendár a súvisiace podmienky budú vzájomne dohodnuté v obchodnej zmluve.

Záujemcom o stavebné služby spoločnosti Gonda – Prvá tesárska vypracuje architekt  individuálnu štúdiu podľa predstáv každého klienta. Pri vašom individuálnom výbere rodinného domu dostupného na trhu, sme ochotní spolupracovať s autorom štúdie v zmysle Autorského zákona

Vzhľadom k našim bohatým skúsenostiam pripravíme projekt na vybavenie stavebného povolenia. Následne vypracujeme aj realizačný projekt .Ak má klient už existujúci projekt na stavebné povolenie a dodatočne sa obráti na našu firmu, operatívne ho prispôsobíme na náš stavebný systém a naši odborníci vám poradia pri výbere materiálov na realizáciu vášho rodinného domu. Po vypracovaní architektonickej štúdie vám zhotovíme prvý predbežný rozpočet. Záväzný rozpočet, ktorý sa prikladá k Zmluve o dielo, ako aj záväzná cenová ponuka sa vypracuje na základe výrobnej dokumentácie. Dohodnutá cena domu je pre nás skutočne záväzná a spoločnosť GONDA – PRVÁ TESÁRSKA stavia svoje dobré meno aj na tom, že dohodnutú cenu nikdy nezvyšuje. Spoľhlivosť a korektnosť sú základné kamene, na ktorých je vybudovaná  a ďalej rozvíjaná spoločnosť GONDA – PRVÁ TESÁRSKA.


Video:

SKÚSENOSTI NAŠICH KLIENTOV

 • Moje skúsenosti s Prvou tesárskou sú len pozitívne. Otvorená komunikácia, bezproblémové zmeny v projekte. Kvalitné remeselné prevedenie. Na návrhu detailov bolo vidieť dlhodobé skúsenosti.

  Jediné čo ma mrzí, že som si nedal postaviť dom na kľúč


  S pozdravom Matúš Repašský

  Matúš Repašský
  Drevostavba - Uzávretá hrubá stavba, Dúbravka

 • Nájsť stavebnú firmu ktorá by realizovala stavebné práce precízne, odborne a dôsledne bez toho aby sme museli na pracovníkov neustále dohliadať nebolo jednoduché. Spoločnosť prvá tesárska splnila tieto naše očakávania.

  Odborné znalosti pri návrhu rekonštrukcie našej fasády a motivácia pracovníkov, ich skúsenosti sa prejavili v perfektne odvedenej práci.

  Výrok známych ktorí nás prišli po rekonštrukcii fasády navštíviť :
  "Konečne vyzerá Váš dom ako poriadny dom"
  výstižne hodnotí kvalitu práce.

  Roderik Mihel
  Fasáda, Hainburg

 • " Firma Gonda-Prvá tesárska " pre nás vyhotovila, dodala a skompletizovala strechu na rekreačnej chate.
  Už pri posudzovaní projektu, objednávaní prác sme sa stretli s ochotou, priateľskou atmosférou a so snahou nájsť čo najoptimálnejšie riešenie.
  Práce prebiehali v zmysle dohodnutých termínov a v požadovanej kvalite. Osobitne oceňujeme zmysel pre presnosť, detail, estetiku. Pri všetkých prácach bolo vidieť znalosť a remeselnú zručnosť všetkých zúčastnených.
  S výsledným dielom sme veľmi spokojní a pozitívne ho hodnotia i všetky návštevy a okoloidúci."

  Ing. Martin Gajdoš, Bratislava

  Martin Gajdoš
  Strecha, Rovinka

 • Gonda-Prvá tesárska nám postavila montovaný rodinný dom - bungalow v r.2009. Stavba bola "na kľúč" včetne betónových základov.
  Tohto dodávateľa sme si vybrali z viacerých ponúk na základe celkového dojmu, ceny a niekoľkých referenčných stavieb, ktoré sme navštívili. Stavba domu prebehla hladko, v apríli sa prvýkrát zakoplo do zeme a v septembri sme sa nasťahovali. Ocenil som najmä
  o možnosť nahliadnúť do dielenskej výroby panelov domu
  o flexibilitu pri plánovaní a pri požiadavkách na menšie zmeny počas výstavby
  o dodržanie harmonogramu prác, technológií a cien.
  o profesionálne zdatných remeselníkov aj subdodávateľov (obklady, voda, elektro...)
  o priebežnú komunikáciu s klientom
  Počas siedmych rokov bývania sa v dome neobjavili žiadne skryté vady a tak sme radi, že sme sa rozhodli pre montovaný dom a pre tohto dodávateľa.

  Juraj Danciger
  24.11.2016 Bratislava

  Juraj Danciger
  Bungalov, Bratislava

KONTAKTUJTE NÁS

GONDA - PRVÁ TESÁRSKA, s.r.o.
Javorová 7, Bratislava 811 04, Slovensko

tel: 02/54 65 13 74, 75
fax: 02/54 65 13 74
e-mail: info@prvatesarska.sk

logo paticka